Alternatieven voor zandzakken worden getest op de proefpolder van Flood Proof Holland (http://www.vpdelta.nl).
Deze video gaat over het testen op faalkansen zoals uitgevoerd door STOWA en de TuDelft. Meer informatie op http://www.stowa.nl en http://www.tudelft.nl


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video