Alternatieven voor zandzakken worden getest op de proefpolder van Flood Proof Holland (http://www.vpdelta.nl).
Deze video gaat over de Koninklijke Nederlandse Landmacht – de Genie die ondermeer de verniuewde Proefpolder hebben aangelegd en zelf ook testen doen in de proefpolder. Meer informatie op http://www.vpdelta.nl


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video