Korte samenvatting van de bijeenkomst Baggervolumebepalingen: Hoeveel ligt er nu echt? – donderdag 15 januari 2015 – Waterschap Rivierenland te Tiel.

Meer informatie op www.sikb.nl en www.baggernet.info ism www.waterbouwers.nl


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video