Meer informatie: http://www.wetterskipfryslan.nl/ en http://www.stowa.nl Film gemaakt door http://www.h2video.nl

Korte documentaire (versie Kennisdag waterkeringen 2015) over de muizenplaag in Friesland en de gevolgen voor de dijken. Doordat de muizen massaal de hoger gelegen dijken op vluchten wordt vooral de grasbekleding aangetast. De muizen maken een gangenstelsel onder de grasmat waardoor de stabiliteit minder wordt: bij hoog water en golfoverslag kan water door de muizengangen gaan stromen. Het Wetterskip heeft dit in een aantal kleine proeven aangetoond en voerde op dinsdag 17 maart 2015 een grootschalige proef uit: het water van een afgesloten boezem is opgezet om te belijken wat de effecten zijn. het water begon op sommige plekken direct door de muizengaten te stromen.

Deze film geet een overzicht van de recente activteiten door het Wetterskip Fryslan en is speciaal gemaat voor de kennisdag waterkeringen gehouden op 19 maart 2015 in Burgers Zoo Arnhem.


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video