Impressie – KNCV Bijeenkomst | Dr. Frank Filthaut | Nieuwe mogelijkheden voor de Large
Hadron Collider – 13-jan-16

Presentatie opgenomen op woensdag 13 januari 2016 tijdens bijeenkomst van de Bossche Chemische Kring over
nieuwe mogelijkheden voor de deeltjesversneller van CERN in Geneve.
Dr. Frank Filthaut vertelt over de algemene aspecten van de
botsingsprocessen in de LHC en staat stil bij de gevolgen van de ontdekking
van het Higgs-deeltje in 2012 waarbij hij direct betrokken was en geeft een
voorzichtige blik op wat de nabije toekomst ons kan brengen.

Over DR. FRANK FILTHAUT

Afgestudeerd in 1989, in 1993 gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit
(tegenwoordig Radboud Universiteit) Nijmegen.

Promotie-onderzoek gedaan in het L3-experiment op CERN, dat tussen 1989 en
2000 botsingen tussen elektronen en hun antideeltjes bestudeerde en gebruik
maakte van dezelfde tunnel die momenteel plaats biedt aan de LHC.

Na promotie gewerkt voor twee buitenlandse instituten, Carnegie Mellon
University in Pittsburgh (Pennsylvania) en CERN, deels aan hetzelfde
L3-experiment en deels aan voorbereidingen voor de LHC.
Vanaf 2000 werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen, aanvankelijk als
universitair docent en sinds 2013 als universitair hoofddocent.

Van 2000 tot 2010 gewerkt aan het D0-experiment bij de Tevatron-versneller
(die protonen en antiprotonen met elkaar in botsing bracht), met als
belangrijkste onderzoeksthema de zoektocht naar het Higgsdeeltje. Dit
onderzoek voortgezet bij het ATLAS-experiment, waar de bijdrage van het
samenwerkingsverband met Nikhef aan deze zoektocht leidde tot de ontdekking
van het Higgsdeeltje in oktober 2012.

Category: KNCV 2016

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video