Stresstesten: van theoretisch naar praktisch bewezen sterkte – Bas Kolen (FloodControl IJkdijk – HKV) – Martin van der Meer (Floodcontrol IJkdijk – Fugro)

Presentatie opgenomen op de jaarlijkse Kennisdag Waterkeringen – Verhalen maken de dijk – donderdag 7 april 2016 – Burgers’ Zoo Arnhem. http://www.stowa.nl


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video