Wim Pater (Universiteit Twente): Tijdsafhankelijk toetsen.
Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen, 20 juni 2013.

Presentatie als onderdeel van de jaarlijkse Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen 2013 – opgenomen bij de provincie Noord-Holland in Haarlem op donderdag 20 juni 2013.

Samenvatting: Tijdsafhankelijk onderzoek is nuttig op plaatsen waar grote onzekerheid bestaat over de vernatting in een dijk tijdens een hoogwater periode. Aangezien vernatting de primaire oorzaak is voor het afkeuren van een dijk op piping/heave, stabiliteit binnen- en buitentalud en microstabiliteit kan dit extra onderzoek veel dijken en kunstwerken alsnog goedkeuren en de afhankelijkheid van de hydraulische randvoorwaarden verminderen.

Meer informatie: http://www.stowa.nl

Category: KD Regionale WK

Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video