Op 16 september 2021 gingen  STOWA en RWS in een digitale bijeenkomst op zoek naar het antwoord op de vraag wat we kunnen leren van onverwachte hoogwatercalamiteiten zoals we die hebben meegemaakt tijdens de zomer an 2021. Deze online bijeenkomst werd gehouden in het Geofort in plaats van de 18e Kennisdag Instandhouding Waterkeringen (KDWK21).

Meer informatie: http://www.inspectiewaterkeringen.nl


Click on the Blue Bar for the video selection and here for More Info of the selected video